Over

medischeregistratie.nl

De Praktijk Index beheert de website www.medischeregistratie.nl, waar alle op dit moment geldende regels en adviezen op een rij staan. Ze zijn makkelijk te doorzoeken. Voor de LBZ bestaan veel codeerregels, definities en codeadviezen. Deze komen uit verschillende bronnen. Bijvoorbeeld de LBZ gebruikershandleiding, beleidsregels van de NZA, codeerregels uit de ICD-10 boeken en codeadviezen uitgegeven door de ICD-10 expertgroep. Veel van deze regels en adviezen worden zo nu en dan aangepast.

Verder biedt de site een forum, waarop medisch codeurs of anderen die met het onderwerp bezig zijn met elkaar in discussie kunnen gaan en elkaar vragen kunnen stellen.

De Praktijk Index faciliteert dit, omdat wij kwaliteit en uniformiteit van medische codering hoog in het vaandel hebben staan. Daar dragen we graag ons steentje aan bij. Onze medisch codeurs zullen op deze website zo nu en dan input leveren, maar het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat zij alle vragen beantwoorden. We willen medisch codeurs in Nederland een platform bieden om onderling uit te kunnen wisselen en regels transparant te maken.

We zijn expertisecentrum op het gebied van medische registratie en codering. Onze 30 medisch codeurs bieden codeerondersteuning aan ziekenhuizen. Daarnaast is onze tool Codifix een handig hulpmiddel voor medisch codeurs om codes en regels op te zoeken. Dit maakt coderen zonder ICD-10 boeken mogelijk. De nieuwste ICD-10 versie is al in Codifix verwerkt. Codeurs kunnen de opnames van 2015 met Codifix dus al coderen volgens de nu geldende versie van ICD-10!

De Praktijk Index

De gezondheidszorg kan nog veiliger, effectiever en daarmee efficiënter door een goede en snelle informatievoorziening over patiënten en hun gezondheidsrisico’s. Om dit mogelijk te maken gebruiken we bestaande gegevens, methoden en technieken. Het is beter nu al iets te doen met wat er wel is, dan te wachten op iets beters.

Door van gegevens informatie te maken en die te visualiseren krijgen zorgverleners en bestuurders inzicht in de uitkomsten van de patiënt en waar het mogelijk beter kan. We presenteren deze data in dashboards. Dit zijn interactieve applicaties zoals bijvoorbeeld een eerstelijns benchmark, monitor voor o.a. sterftecijfers voor ziekenhuizen en atlassen die regionale variatie in zorg in kaart brengen (bijvoorbeeld de ParkinsonAtlas). Met maar een doel: betere uitkomsten voor de patiënt van vandaag.

Meer informatie over de Praktijk Index

brochures-Medische-Codering