Langdurige observatie zonder overnachting

Een niet geplande vorm van verpleging, met als doel observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten minste een systematische controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur. Deze controles dienen bij herhaling c.q. meerdere keren met tussenpozen plaats te vinden. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en moet te herleiden zijn uit het medisch dossier.16 Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren.

15 Een langdurige observatie zonder overnachting mag niet op dezelfde kalenderdag als een dagverpleging of verpleegdag (klinische opname) worden geregistreerd.
16 Deze kenmerken maken ten minste en vanzelfsprekend deel uit van elke observatie. De verleende zorg dient dus in ieder geval deze kenmerken te omvatten, ongeacht hoe zorgverzekeraars en zorgaanbieders het begrip observatie verder afbakenen.

Bron: Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. Beleidsregel BR/CU-2136, Nederlandse Zorgautoriteit.

Eén reactie op vraag: “Langdurige observatie zonder overnachting

  1. Vanaf registratiejaar 2015 worden langdurige observaties meegenomen in de berekening van de HSMR. Voorheen werden daarin alleen klinische opnames meegenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *