Disclaimer Medischeregistratie.nl

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de website: Medischeregistratie.nl
  • de ontwikkelaar: De Praktijk Index;
  • gebruik(en): onder meer opvragen, zoeken, raadplegen, lezen, bekijken, vragen stellen, reageren, bewerken, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken;
  • u/gebruiker: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
  • de inhoud: onder meer concepten, synoniemen en de verwijzingen daarvan naar ICD-10 codes en omschrijvingen, verwijzingen naar de codeadviezen en nieuws gepubliceerd door de DHD alsmede vragen gesteld door en reacties geplaatst door gebruikers;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de website medischeregistratie.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De ontwikkelaar spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De ontwikkelaar verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De website en onderliggende data zijn met uiterste zorg samengesteld. Desalniettemin kan de applicatie fouten of gebreken bevatten.
 5. De ontwikkelaar is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website op te starten.
 6. De ontwikkelaar mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De ontwikkelaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de ontwikkelaar niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van gekoppelde datasets van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. De website geeft mogelijkheid tot zoeken in door de DHD opgestelde ICD-10 codeerregels en codeadviezen (deze zijn zonder aanpassingen overgenomen in deze applicatie), of door gebruikers gestelde vragen en reacties.
 9. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u met de website uitvoert.
 10. De ontwikkelaar behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de applicatie zijn aangeboden, gebruik te maken
 11. U zal de ontwikkelaar, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.