2-7 Niet-infiltrerend carcinoom / carcinoom in situ / hooggradige dysplasie

ingangsdatum: 01-01-2016 of zo mogelijk eerder
vervangt: CvZ aca 16.3

Vraag
Welke aandoeningen worden als carcinoom in situ gecodeerd?

Advies
Codeer de volgende aandoeningen als carcinoma in situ, naar lokalisatie (codes D00 t/m D09, &
eventueel morfologiecode uit de ICD-O-3):
– carcinoma in situ
– niet-infiltrerend carcinoom
– niet-invasief carcinoom
– carcinoom zonder infiltratie
– intraepitheliaal carcinoom
– intraepidermaal carcinoom
– hooggradige dysplasie

Voorbeelden
Niet invasief urotheelcelcarcinoom van de blaas
D09.0 ‘Carcinoma in situ van blaas’
& eventueel
M8120/2 ‘Carcinoma in situ van overgangsepitheel’

Hooggradige dysplasie van de prostaat
D07.5 ‘Carcinoma in situ van prostaat’
& eventueel
M8010/2 ‘Carcinoma in situ, NNO’

Toelichting
Het PA-verslag zal uitsluitsel geven over het al dan niet infiltrerend/invasief zijn van de tumor.
Als de tumor één van de omschrijvingen uit het advies bevat wordt dit gecodeerd als carcinoom
in situ.
Let speciaal op bij:

 • Blaascarcinoom: de specialist omschrijft dit doorgaans als blaascarcinoom terwijl uit de
  PA-uitslag kan blijken dat het om een niet invasieve tumor gaat en wordt het gecodeerd
  als een carcinoom in situ.
 • Darm adenoom/poliep: als het een hooggradige dysplasie betreft moet dit als een
  carcinoom in situ gecodeerd worden.

2 reacties op vraag: “2-7 Niet-infiltrerend carcinoom / carcinoom in situ / hooggradige dysplasie

 1. Toelichting
  Het PA-verslag zal uitsluitsel geven over het al dan niet infiltrerend/invasief zijn van de tumor.
  Als de tumor één van de omschrijvingen uit het advies bevat wordt dit gecodeerd als carcinoom
  in situ.
  Let speciaal op bij:

  Blaascarcinoom: de specialist omschrijft dit doorgaans als blaascarcinoom terwijl uit de
  PA-uitslag kan blijken dat het om een niet invasieve tumor gaat en wordt het gecodeerd
  als een carcinoom in situ. Bij UCC betekent niet-invasief meestal niet-spierinvasief (dwz geen aantasting van de musc.detrusor )pT1/pTa tumor. De term CIS9carcinoma in situ) beperkt zich echter tot het urotheel oppervlak en wijst op diffuus meerdere locaties voorkomen van nog steeds oppervlakkige tumorcellen pTcis. Infitratief duidt op invasie van de spierlaag (Musc Detrusor) en bepaalt dan de situatie op MINTENS (>=) een pT2. Conclusie : NIET iedere Niet-SpierInvasieve Blaastumor (NIMBC) heeft meteen OOK een CIS component.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *